Automatické podavače materiálu Pressta Eisele Tornado

0 Kč bez DPH
0 Kč s DPH

Možnosti sloupových vrtaček FLOTT plně využijete při implementaci přídavných zařízení, jako je např. automatický podavač materiálu.

Popis

Automatické podavače materiálu Pressta Eisele Tornado – jedná se o zařízení určené pro připojení ke strojním zařízením provádějícím operace řezání, vrtání, frézování, šroubování, případně značení na tyčových materiálech různých tvarů.

Program pro polohování podávaného materiálu může být vytvářen přímo na obrazovce ovládacího panelu nebo lze jej načíst z externího úložiště (USB paměťové médium nebo síťové FTP úložiště).

Požadovaná pozice polohování může se zapisovat jako absolutní nebo relativní hodnota.
Podavač pracuje po připojení k dalšímu stroji v automatickém cyklu.
Upínáme podávaný materiál v otočném pneumatickém upínači na polohovatelném rameni.
Rameno s upínačem se přestavuje výškově (v ose Z) a stranově (v ose Y).
Plechové krytování kryje válečkovou dráhu.

Toto zařízení se dá i zákaznicky modifikovat. – automatické podavače materiálu Pressta Eisele Tornado viz video.

Kontaktujte nás s Vaším požadavkem. 

Pro představu zde jsou naše nejběžnější paramatry:

Motorický pojezd v ose X bývá zpravidla 3500, 4500, 5500, 6500, 7500 nebo 8500 mm.
Nastavení ramene v ose Y – zde je na výběr vzdálenost  200 mm nebo 300 mm
Nastavení ramene v ose Z je v rozsahu 200mm.
Šířku válečkové dráhy nastavujeme na 200, 300, 400 nebo 500mm.
Rychlost polohování v ose X Max. dosahuje 250mm/s
Šířka válečkové dráhy pro uložení podávaného profilu je na výběr 200, 300, 400 nebo 500mm, délku válečkové dráhy děláme 4000, 5000, 6000, 7000, 8000 nebo 9000mm.
Zatížení válečkové dráhy umožňujeme maximálně 60kg na 1 metr dráhy.

Parametry

Motorický pojezd v ose X je 3500, 4500, 5500, 6500, 7500 nebo 8500 mm.
Nastavení ramene v ose Y je 200 mm nebo 300 mm
Nastavení ramene v ose Z je 200mm.
Šířka válečkové dráhy je 200, 300, 400 nebo 500mm.
Rychlost polohování v ose X Max. 250mm/s
Šířka válečkové dráhy pro uložení podávaného profilu je 200, 300, 400 nebo 500mm, délka válečkové dráhy je 4000, 5000, 6000, 7000, 8000 nebo 9000mm.
Zatížení válečkové dráhy je maximálně 60kg na 1metr dráhy.

Video

Go to Top